V. Trifunović数据,V. Trifunović新闻,V. Trifunović视频,V. Trifunović身价

 • 时间:
 • 浏览:0

V. Trifunović

V. Trifunović

 • 俱乐部:雷德
 • 国 籍:塞尔维亚
 • 身 高:CM
 • 位 置:前锋
 • 年 龄:21岁
 • 体 重:KG
 • 号 码:29号
 • 生 日:1998-08-04
 • 惯用脚:

赛季俱乐部上场首发进球助攻黄牌红牌替补

2019/2020雷德12610206

2019/2020雷德1110000

2018/2019雷德8200006

相关队员

前锋进球国籍

F. Kasalica~

M. Stojković~

V. Roganović~

V. Trifunović~

别多夫~

特里夫诺维奇~

J. Zogović~

中场进球国籍

博桑契奇~

V. Ilić~

A. Busnić~

B. Riznić~

杜珊-日夫科维奇~

斯捷潘诺维基~

M. Šaka~

后卫进球国籍

M. Jagodić~

彼得罗维奇~

米罗塞维奇~

佩雷迪亚~

特尔尼奇~

N. Đorić~

M. Tanović~

N. Tričković~

M. Nikolić~

L. Kovačević~

P. Stojanović~

D. Stević~

G. Smiljanić~

Đ. Bašanović~

门将扑救国籍

D. Mićanović~

D. Marković~

 • 懂球帝 | All Football App
 • 客户端下载
 • 关于懂球帝
 • 官方微博
 • 加入亲戚亲戚朋友
 • 广告投放
 • 举报邮箱:jubao@dongqiudi.com
 • 举报/联系电话:010-82331001
 • 侵权投诉
 • 京ICP证 100469号
 • 京ICP备 14042073号-3
 • 京网文 (2019)5231-581